Dilpreet Dhillon Is Back Lyrics in Punjabi

Dilpreet Dhillon Is Back Lyrics in Punjabi

Dilpreet Dhillon Is Back Lyrics in Punjab

ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ

ਕੀ ਨਾ ਲੁੱਟੇਂਜ

ਆ ਜਾਓ!ਦੇਸੀ ਕਰੂ, ਦੇਸੀ ਕਰੂ.ਚਵਾਨ ਚਵਾਨ ਚਵਾਨ

ਚਵਾਨ ਚਵਾਨ ਚਵਾਨ

ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਗੇ

ਚੇਤੀ ਭਜਨ ਸਥਾਨ ਓਵਨਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਜੱਟ

ਸੋਨ੍ਹਾ ਖ!

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਟਚਵੁੱਡ ਮੇਨ ਖੂਫ ਨਾ ਖਵਾਨ

ਵੇਅ 302 ਬੰਜੂ

ਹੋ ਜਿਆਨਨ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਲਾਵੇਹੋ ਟੈਂਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੂਡ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੂਡ

ਕੇਵਿਨ ਜੂ ਜੂ ਕੋਇ ਗਲਵਾਨ

ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਦੋਸਤ

ਲਈਆ ਭੁੱਖ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਦੇਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ

ਆਰਾ ਦੇਖਿਆ

ਹੋ ਥਨੇਂ ਚ ਦੰਦ ਮਰਾਡੇ

ਆਚਾ!ਹੋ ਥਨੇਂ ਚ ਦੰਦ ਮਰਾਡੇ

ਸੀਟੀ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜ਼ਹਿਰ

V ਜੀਨ ਵਿਛ ਵੀ ਲਾਗਾ ਨਾ ਮਦੀ

ਤੂ ਕੁਡਿਓਂ ਚੋਂ ਵਖ ਲਗਦੀ ਨੀ

ਫਿਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੋੜਾਆ ਬਾਂਗ ਬਾਗ ਦਾ, ਬਾਗ ਦਾ

ਤੇਨੁ ਪੂਗਾ ਰਿੰਗ ਭਾਰੀ

ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਣ ਅਰਜਨ ਤੇ

ਤੇਰੀ ਦੁਲਗੀ ਲਾਲ ਫਰਾਰੀ

ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਅਰਜਨ ਤੇ ਦੁਲਗੀ ਲਾਲ ਫੇਰਾਰੀ

ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਅਰਜਨ ਤੇਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾਹੋ ਦਵੇ ਧਵੇ ਧਵੇ, ਆਓ

ਰਨ

ਨੀ ਪੁਤ੍ਰ ਤੇਰਾ ਸੁਰ ਦਾ

ਉਦਾਸ ਨੌਜਵਾਨ

ਹੋ ਪੁਟ ਤੇਰੀ ਸਰ ਦਾ

ਹਲੇ ਕਬਜਾ ਲੀਨ ਲੀ ਅਵੇ

Dilpreet Dhillon Is Back Lyrics in Hindi


Post a Comment

0 Comments